מעון צופיה

כפר של משרד הרווחה לשיקום נערות במסגרת הרחבתו תוכנן שטח של 20 דונם הכולל מבנה ביה"ס, מבני מגורים , חוות חיות טיפולית,חדר אוכל, מטבח מבני מנהלה ומתקני תשתיות שונים. המרחבים הפתוחים מקשרים בין המבנים השונים ליחידה כפרית אחת.