Exotigan

Exotigan במושב צלפון הוא פרויקט ייחודי היוצר גן עדן המכיל מגוון יוצא דופן של עצי פרי הנמצאים בשלבי אקלום בארץ. גודל הגן הוא כ-10 דונם והוא השצ"פ המרכזי של המושב, בתוכו מתאפשרת הליכה במערכת שבילים המאפשרת מגע בלתי אמצעי עם הצמחיה המיוחדת. לאורך המסלול מפוזרות סככות הצללה, בהן מודגמים השימושים השונים הנעשים בפירות הבלתי מוכרים, פינות טעימה ומנוחה מערכת החשמל בגן מוזנת ממערכות ניצול אנרגיה סולארית וההשקיה במים מושבים ומטהורים. טכנולוגיות אקולוגיות אורגניות משממשות לריצוף, קירות וכדו'.